Διόρθωση κακότεχνων εργασιών, χρώματος και θεραπεία ουλίτιδας

Ασθενής με κακότεχνες προσθετικές εργασίες στα πίσω δόντια. Κακότεχνα σφραγίσματα, χρόνια ουλίτιδα, δυσχρωμίες δοντιών. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία.