Θήκες Ζιρκονίου, Εμφυτεύματα, Λεύκανση

Δισχρωμίες, πρόβλημα σύγκλισης και έλλειψη δοντιών αντιμετωπίστηκαν με θήκες ζιρκονίου και εμφυτεύματα.
Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό.